Serafiński-Studio Sp. z o.o. 
00-382 Warszawa, ul. Solec 85 m.8 
NIP: 5252476288 
e-mail: serafinskistudio@o2.pl 
tel. 603-590-746